Shqip

Kosova’s Rising Stars.

PriFest jo vetëm që sjell më të mirën nga kinemaja botërore në Prishtinë, por përmbushur edhe misionin e promovimit të industrisë vendorë në botë. Me programin e ri të quajtur Kosova’s Rising Stars, PriFORUM dhe PriFest kanë vendosur të prezentojnë punën e 10 aktorëve vendor para mysafirëve nga industria filmike të PriFORUM. Konsiderojmë se aktorët tanë janë një aset, potencial i madh për bashkëpunim dhe bashkëprodhime ndërkombëtare filmike.