Shqip

Work in Progress

Katër projekte filmike të Kosovës që janë në fazën e post-produksionit do të kenë mundësi të shfaqin pjesë nga filmat e tyre para distributorëve dhe agjetnëve të shitjes, si dhe selektorëve të disa festivaleve ndërkombëtare të filmit. Edhe kjo është një mundësi tepër e mirë për industrinë vendore të filmit e krijuar nga PriFORUM dhe PriFest.